Meelelahutuslike mälumängude sari

Meelelahutuslike mälumängude sari – finaal – AJALUGU (Heli Nurger, Urmas Veersalu, Eiki Nestor) 3.veebruar kell 17:00.

Meelelahutuslike mälumängude sari – IV etapp – MUUSIKA (Tiit Laur ja Olavi Pihlamägi) 19.jaanuar kell 19:00.

Meelelahutuslike mälumängude sari – III etapp – KULTUUR( Allar Viivik ja Tristan Priimägi) 17.novembril kell 19:00.

Meelelahutuslike mälumängude sari – II etapp – SPORT (Tiit Laur ja Kristjan Port) 13.oktoobril kell 19:00.

Meelelahutuslike mälumängude I etapp – VARIA (Hillar Palamets) 22.september kell 19:00.

***

REEGLID JA ÜLESEHITUS

03.10.2017

 • Meelelahutuslik mälumängude sari Keila Kultuurikeskuses toimub vähemalt viiel korral – septembris, oktoobris, novembris, jaanuaris ja veebruaris.
 • Igal etapil on oma temaatika (näiteks kultuur, loodus vms).
 • Igal etapil on 5-6 küsimuste vooru/plokki ja igas voorus/plokis 5-7 küsimust. Küsimuste koostajad püüavad teha nii, et iga vooru küsimustest vähemalt 1-2 on seotud Keila või selle lähipiirkonnaga. Küsimuse eest saadava punktide arvu määrab ära küsimuste koostaja.
 • Peale iga vooru/ploki küsimustele vastamise aja lõppu, tuleb anda vastuste leht ära, peale mida loeb mängujuht ette õiged vastused, mille ajal (ehk kui see on võimalik, oleneb osalejate arvust) püüab korraldusmeeskond kontrollida ära vastused.
 • Vastuste lehte mitte ära tuues, saab võistkond kirja nulli.
 • Seejärel järgneb uus voor/plokk ja küsimused.
 • Peale 3. vooru/plokki on kohvi- ja puhkepaus 10-15 minutit.
 • Küsimused võivad olla oma esituse laadilt erinevad (suuliselt küsitud, pildi-või videoküsimused ja kuulamise küsimused).
 • Ka vastamine võib aset leida erineval moel (sõltuvalt mängujuhist ja küsimuste koostaja soovist), näiteks kirjalikult paberil, või suuliselt või ka kiiruse peale.
 • Viimase vooru/ploki küsimused valmistab ette ja küsib esinema kutsutud külaline.
 • Vahetult peale külalise vooru lõppu järgneb külalise etteaste.
 • Peale külalise esinemise lõppu kuulutab ta välja etapi võitja ja paremusjärjestuse, mis kantakse tabelisse.
 • Üldist paremusjärjestust arvestatakse järgmiselt: iga etapi võitja saab punkte sama palju, kui on sel etapil osalevaid võistkondi, II koht 1 võrra vähem, kolmas koht 2 võrra vähem jne ..etapi viimane koht 1p.
 • Proteste ja vaidlusi lahendatakse peale etapi lõppu ning see tuleb esitada läbiviijale paberil, millel märgitud võistkonna nimi ja protesti sisu. Protesti rahuldamise või mitterahuldamise osas teeb lõpliku otsuse mälumängu korraldusmeeskond koostöös etapi küsimuste koostajaga 3 päeva jooksul.
 • OSALEMAKS KEILA MEELELAHUTUSLIKE MÄLUMÄNGUDE SARJAS EELREGISTREERI OMA KUNI KOLME-LIIKMELINE VÕISTKOND sündmuste info juures toodud ankeedi kaudu või tööpäevadel Keila Kultuurikeskuse kantseleis.
  VAJALIK ON VÕISTKONNALIIKMETE NING VÕISTKONNA NIMI JA KONTAKT!
 • Igale etapile registreerimiseks tuleks end kindluse mõttes kirja panna vähemalt 2 päeva enne etapi toimumist. Samal päeval ja kohapeal registreerides ei saa garanteerida osalemise võimalust.
 • Iga etapi parimale võistkonnale kuulub auhind ning sarja kokkuvõttes selgub üldvõitja veebruaris 2018.
 • OSALUSTASU on 2eur / inimene, mida saab maksta kohapeal!

Küsimuste korral : Aare Lepiksaar ( MTÜ Kultuuriguru), aare@keila.ee või 53304989

Iga järgneva ürituse (ja ka registreerimise) info ilmub vahetult Kultuuriguru kodulehele, Keila lehes ja Facebook´is.

***

Keilas käivitub sügisest meelelahutuslike mälumängude sari
16.06.2017

MTÜ Kultuuriguru kirjutas  kevadel kohaliku omaalgatuse programmi taotluse, et panna käima meelelahutuslike mälumängude sari Keilas. Projekt sai toetuse ja koostöös Keila Kultuurikeskusega alustatakse mälumängudega sügisel.

Projekti lühikokkuvõte: Mälumängude sarjaga Keilas rikastame kohalikku kultuurimaastikku ja loome nii lisavõimaluse, kus kodulinna ja lähipiirkonna inimesed saavad kord kuus kokku tulla, oma teadmised proovile panna ja neid rikastada, kohtuda huvitavate külalisega ning tutvuda omavahel meeldivas õhkkonnas. Eriline rõhk on suunatud teadmistele kohalikust piirkonnast  ja seal elavatest inimestest,  eesmärgiga tugevdada kohalikku kogukonnatunnet. Viimasele rõhutades on 20-40% küsimustest alati mingil moel seotud kohaliku piirkonna ja selle elanikega, et suurendada teadmisi meie oma kogukonna inimestest ja nende elu-, töö-, ja muu toimepiirkonna kohta.

Sisuliselt oleks mälumäng meelelahutuslikum oma vormi poolest. Küsimuste esitamine ja neile vastamine toimub igas voorus erinevalt (traditsiooniline, kuulamisküsimused, küsimused visuaalmaterjalide põhjal, üllatusvoor, huvitava külalise küsimused), millele järgneb konkreetse mälumängu etapi temaatilise külalise etteaste (esinemine, vestlus, ettekanne vms). Külalise etteaste lõppedes kuulutatakse välja vooru võitja ning toimub autasustamine.

Kui mälumängude korraldamine saab osalejatelt hea tagaiside ning leiame vahendeid, siis on plaanis jätkata nende korraldamisega ka peale projekti lõppu.

Seniks aga on võimalik veel kaasa rääkida, mis temaatika võiks erinevatel etappidel olla või pakkuda välja huvitavaid külalisi, sest ainult ise saame teha parima sündmuse, mis meile endile meeldib – https://goo.gl/3sosDm

Head Keila ja lähipiirkonna elanikud, hoidkem silma peal Kultuuriguru kodulehel, Keila Kultuurikeskuse facebooki lehel ning Keila Lehel – peagi kohtume juba mälumänguväljakul

Aare Lepiksaar
MTÜ Kultuuriguru

Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest

RM-KYSK_logo_reg_toetuseks-Vektor-suur_sygis2015

Meediakajastused:

Keila Leht, 02.02.2018, Aare Lepiksaar: “Mälumängude sari jõuab finaali”, lk 4
Keila Leht, 12.01.2018, Aare Lepiksaar: “Meelelahutusliku mälumängu viimased etapid”, lk 2
Keila Leht, 06.10.2017, “Vastused Hillar Palametsa koostatud küsimustele”, lk 9
Keila Leht, 29.09.2017, Agu Veetamm: “Meelelahutusliku mälumängu- sarja avaüritus”, lk 1 ja “Peamurdmist hilisõhtuks”, lk 5
Keila Leht, 08,09.2017, Aare Lepiksaar: “Uus mälumängusari kultuurikeskuses”, lk 3
Keila Leht, 22.06.2017, Aare Lepiksaar: “Sügisel algab uus mälumängude sari”, lk 5